این ماژول کارآمد که ارتباط مستقیمی با اطلاعات وارد شده به ازای هر مخاطب در دفتر تلفن سامانه را دارد ، این امکان را به شما می دهد که به عنوان مثال به صورت اتوماتیک سالگرد تولد ، ازدواج ، عضویت ، اتمام بیمه نامه ، پایان قرارداد و ... مخاطب را را در همان روز یا چند روز قبل ،با متن مخصوص به همان مناسبت به مخاطبین خود اعلام کنید. به عنوان مثال شما یکبار تاریخ تولد مشترکین خود را در سیستم وارد کرده و تنظیمات این ماژول را انجام دهید. سپس از این بعد به صورت اتوماتیک آن مشتری هر سال از شما پیام تبریک تولد را دریافت خواهد کرد.