امکان اتصال به افزونه های WP SMS، Gravity Form, Persian WooCommerce و ...