این ماژول که مختص سازمان های بزرگ طراحی شده است و استفاده از آن نیازمند داشتن چندین شماره اختصاصی می باشد این امکان را به شما می دهد که زیر سامانه هایی با خط اختصاصی ، شارژ ارسال مستقل و ماژول های دلخواه خود به واحد های سازمانی زیر مجموعه ارائه دهید.